+31 613388071 Tjarda van Starkenborghweg 16, 9954 TS, Tinallinge

Uw hulp is nodig om deze kinderen een toekomst te geven.

Met uw hulp redt Amani Childrens Home deze kinderen, geeft ze een toekomst en herstelt verbroken familiebanden!

Doneer nu!

Uw hulp is nodig om deze kinderen een toekomst te geven.

Met uw hulp redt Amani Childrens Home deze kinderen, geeft ze een toekomst en herstelt verbroken familiebanden!

Doneer nu!

Uw hulp is nodig om deze kinderen een toekomst te geven.

Met uw hulp redt Amani Childrens Home deze kinderen, geeft ze een toekomst en herstelt verbroken familiebanden!

Doneer nu!

Vrienden van Amani Nederland

Ook dit jaar geeft het Trio Aleotti weer een benefietconcert voor Amani. Alle opbrengsten zijn naar Amani Children’s Home in Moshi, Tanzania.

Dit jaar is het concert op 18 november 2018 in de Ontmoetingskerk Laren. Vanaf 14:00 uur is er inloop met koffie en thee.

Entree: € 25,- p.p. (inclusief pauzedrankje).

15:00 Welkom en korte inleiding over Amani

15:15 Concert door Trio Aleotti met werken van Haydn, Turina, Faure en Piazolla.

16:30 Napraten met een drankje en een hapje

Kaarten: aan de zaal verkrijgbaar of reservering door overmaking van het bedrag op IBAN: NL 78 TRIO 0338 4404 61 t.n.v. St. Vrienden van Amani Straatkinderen o.v.v. uw naam & benefietconcert.

Aankondiging V2 benefietconcert Trio Aleotti, Laren, 18 november 2018

X X X

De stichting Vrienden van Amani Nederland stelt zich ten doel het aantal straatkinderen in Tanzania te verminderen en hun kansen te vergroten om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de Tanzaniaanse samenleving door bij te dragen aan hun ontwikkeling, onderwijs te laten volgen, door huisvesting te bieden voor zolang noodzakelijk en door te ondersteunen bij hereniging met hun familie indien mogelijk.

amani_helemaalDe stichting tracht haar doel te bereiken door geld in te zamelen voor de organisatie Amani Centre for Street Children te Moshi Tanzania, bekendheid te geven in Nederland aan doel en werkwijze van Amani Centre for Street Children en burgers, bedrijven en andere organisaties in Nederland te vragen Amani Centre for Street Children financieel te ondersteunen en voorts alle overige activiteiten te ondernemen die leiden tot het inzamelen van geld voor Amani Centre for Street Children.

!!!!!!!  Amani Children’s Home wint prestigieuze prijs! Lees hier meer !!!!!!!