Wat willen we bereiken?

our-social-worker-in-the-slums-of-arushaDe stichting stelt zich ten doel het aantal straatkinderen in Tanzania te verminderen en hun kansen te vergroten om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de Tanzaniaanse samenleving door bij te dragen aan hun ontwikkeling, onderwijs te laten volgen, door huisvesting te bieden voor zolang noodzakelijk en door te ondersteunen bij hereniging met hun familie indien mogelijk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door geld in te zamelen voor de organisatie Amani Centre for Street Children te Moshi Tanzania, bekendheid te geven in Nederland aan doel en werkwijze van Amani Centre for Street Children en burgers, bedrijven en andere organisaties in Nederland te vragen Amani Centre for Street Children financieel te ondersteunen en voorts alle overige activiteiten te ondernemen die leiden tot het inzamelen van geld voor Amani Centre for Street Children.

Activiteiten

  1. Voorlichting over Amani en de problematiek van de straatkinderen in Tanzania. Dit doen we via onze website, door perspublicaties en spreekbeurten;
  2. Faciliteren van het doneren voor Amani door Nederlandse burgers, bedrijven en instanties. We vormen een kanaal voor fondsenwerving voor Amani via onze giro-/bankaccount en houden de administratie rond donoren en donateurs bij, inclusief het verstrekken van informatie over de fiscale aspecten. Tevens werven we fondsen op verzoek van Amani ten behoeve van specifieke projecten en ondersteunen de informatieverstrekking over Amani aan de donateurs en sponsoren;
  3. Actieve fondswerving. Dit doen we door het actief benaderen van individuele burgers, instanties, kerken, bedrijven, scholen en alle andere potentiƫle donateurs. Tevens ondersteunen we anderen die zich willen inzetten voor Amani met raad en daad;
  4. Netwerkbevordering voor Amani. We leggen de contacten in Nederland op basis waarvan mensen van Amani hun promotie-activiteiten in Nederland ook direct kunnen versterken, bijvoorbeeld het organiseren van ontmoetingen tussen bedrijven en instellingen met de Amani-directeur;
  5. Bijdrage aan strategie en beleid Amani De stichting is gesprekspartner voor Amani waar het gaat om het algemeen beleid, het geven van strategische feedback op basis van expertise van de stichting en het adviseren over de strategie van het fondsenwerven.

 

Neem contact met ons op of lees hier ons beleidsplan!