Ons beleidsplan 2023-2025

In dit beleidsplan wordt inzicht gegeven in de manier waarop de stichting haar werk wil uitvoeren om haar doelstelling te bereiken. Het plan is meerjarig, bouwt voort op het eerste beleidsplan uit 2016 en wordt voortschrijdend aangepast aan de actualiteit. Het bevat informatie over het werk dat de stichting doet, de manier waarop geld wordt geworven en het beheer en besteding van de middelen.

Het werk vindt plaats onder de naam Stichting Vrienden van Amani Straatkinderen Tanzania (hierna te noemen: Vrienden van Amani Nederland). Deze naam is bewust gekozen. AMANI betekent VREDE in het Swahili, de landstaal in Tanzania. In het woord “vrede” komen veel doelen samen die we nastreven in het belang van straatkinderen in Tanzania: veiligheid, geen misbruik en geweld, goede opvang en verzorging en veilig en beschut kunnen werken aan een perspectief voor een vreedzaam leven. Er zijn in Tanzania meerdere organisaties, o.a. in Morogoro, die zich bekommeren om straatkinderen en kinderen met een beperking, die ook de naam AMANI gebruiken. En dat is niet voor niets!