Wie zijn wij?

De stichting bestaat uit een bestuur die onderling verschillende portefeuilles of aandachtsvelden hebben verdeeld. Uiteraard is er een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en verder hebben enkele bestuursleden een meer algemene portefeuille. De stichting werkt samen met een aantal vrijwilligers die specifieke deskundigheden hebben o.a. op het gebied van communicatie, teksten schrijven etc.

We onderscheiden wat betreft de taakverdeling de volgende aandachtsvelden:

  • Communicatiemiddelen (website, presentaties, foldermateriaal)
  • Voorlichting over AMANI
  • Fundraising grote fondsen
  • Fundraising particulieren
  • Organisatie donatiebijeenkomsten
  • Communicatie met AMANI Tanzania.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Wilma Goppel (voorzitter)

Wilma (1945) kon via haar studie Niet-westerse sociologie haar wens om in de ontwikkelingssamenwerking actief te zijn verwezenlijken: allereerst in Senegal en vervolgens bij het UNFPA- regionale kantoor aldaar. Sindsdien heeft zij bij dit bevolkingsfonds van de V.N. gewerkt in New York, Tanzania en Dakar. Met als belangrijkste taak: regeringen helpen bij het opzetten, financieren en begeleiden van bevolkingsprogramma’s zoals volkstellingen, family-planning en seksuele voorlichting. Van 1995-1997 bevorderde zij als beleidsmedewerker van de Indonesische regering (BKKBN) de Zuid-Zuid samenwerking tussen een aantal Afrikaanse landen en Indonesië op het gebied van bevolkingsvraagstukken. Vanuit Brussel leidde een door de EEG gesteund programma voor seksuele gezondheid zorg voor jongeren in zeven minst bedeelde landen van Zuid-Oost Azië. Sinds haar pensionering in 2005 is Wilma als vrijwilliger actief binnen en buiten Nederland. Door zes jaar Tanzania is zij maar al te bekend met de noodzaak en context van het werk van Amani.

John Vaneman (secretaris)

schermafbeelding-2016-11-16-om-20-11-17

John (’57) is organisatiesocioloog. Hij was van 2007 tot 2017 werkzaam als directeur-bestuurder van MEE Drenthe, cliëntondersteuners voor mensen met een beperking. Vóór 2007 heeft hij 26 jaar bij de rijksoverheid gewerkt. Bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was hij beleidsmedewerker en daarna Rijkshoofdinspecteur bij de toenmalige Rijksverkeersinspectie en hoofd Handhaving bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie. Ook was hij hoofdinspecteur bij de Arbeidsinspectie en adjunct-regiodirecteur Noord bij de VROM-inspectie. John was tot januari 2019 lid van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie Wierden en Borgen te Bedum en van het onderwijsadviesbureau CEDIN te Drachten en tot 2021 voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen Tinallinge. Van 2018 tot zijn pensioen in september 2021 was hij werkzaam als bestuurssecretaris bij een zorgaanbieder in de ouderenzorg. John heeft inmiddels vijf keer Tanzania bezocht waarbij hij diverse malen op bezoek is geweest bij AMANI in Moshi, Arusha en Singida. In zijn vrije tijd is John actief als saxofonist en is hij voorzitter van de natuur- en milieustichting Tinallinge PLUS. John is getrouwd en heeft twee volwassen zonen.

Marijn Roozemond (penningmeester)

Marijn (31) is na zijn studie op Nyenrode gaan werken in de reclame industrie – in specifiek de reclamemuziek. Op dit moment is hij als creative strategy director bij MassiveMusic verantwoordelijk voor de muziek en geluid van diverse globale merken zoals Philips, ING, en Haleon. Naast zijn dagelijkse werk heeft hij zich ook ingezet om muziek te gebruiken als goed doel. Voorbeelden hiervan zijn de projecten voor Amsta (inwonende zorg voor mensen met dementie) en Instruments for Change (Initiatief ter ondersteuning van muziektherapie in conflictgebieden). Marijn woont samen met zijn vriendin in Amsterdam.

Karen Weber (bestuurslid communicatie)

Karen (1968), heeft na haar HEAO studie in Amsterdam afwisselend in Nederland, Europa, Azië en Afrika gewoond. Zij heeft jaren als consultant gewerkt in de Customer Service industrie. In 2009 verhuisde zij naar Manila op de Filippijnen. Als moeder van 2 jonge kinderen voelt zij zich enorm betrokken bij het lot van kinderen in derdewereldlanden. De gezinssituaties en leefomstandigheden gaan vaak ons voorstellingsvermogen te boven. Zij ziet onderwijs als voornaamste middel om de armoedecirkel te breken. In Manila is Karen bestuurslid geweest van Young Focus, een organisatie die zich inzet voor kinderen die op en rondom de vuilnisbelt van Manila wonen. Karen heeft Amani leren kennen toen zij van 2017 tot 2020 in Moshi, Tanzania woonde. In die tijd heeft zij onder andere Amani en andere organisaties in Tanzania ondersteund met het vormgeven van communicatiemiddelen. Momenteel woont zij met haar gezin in Nederland en werkt bij de gemeente Haarlem als beleidsadviseur dienstverlening.

Jan-Peter Stolte (bestuurslid social media)

schermafbeelding-2016-11-16-om-20-11-44

Mijn naam is Jan-Peter Stolte, 54 jaar en ben algemeen bestuurslid van de stichting Vrienden van Amani Nederland. In mijn dagelijks leven ben ik echtgenoot van een prachtige vrouw en vader van twee volwassen kinderen. Na mijn opleiding tot maatschappelijk werker heb ik mij in de afgelopen 25 jaar binnen verschillende functies ingezet voor de inclusie (meedoen mogelijk maken) van mensen met een verstandelijke) beperking. Een aantal jaren geleden heb ik mijn ‘master social work’ behaald en ben ik gaan werken als beleidsregisseur Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Ede.
Ik vind het een eer om als bestuurslid een bijdrage te mogen en kunnen leveren aan Amani Children’s Home in Tanzania want: wie één kind redt, redt een hele wereld! En dat is nu precies wat men daar in Tanzania doet!