+31 613388071 Tjarda van Starkenborghweg 16, 9954 TS, Tinallinge

Wie zijn wij?

De stichting bestaat uit een bestuur die onderling verschillende portefeuilles of aandachtsvelden hebben verdeeld. Uiteraard is er een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en verder hebben enkele bestuursleden een meer algemene portefeuille. De stichting werkt samen met een aantal vrijwilligers die specifieke deskundigheden hebben o.a. op het gebied van communicatie, teksten schrijven etc.

We onderscheiden wat betreft de taakverdeling de volgende aandachtsvelden:

  • Communicatiemiddelen (website, presentaties, foldermateriaal)
  • Voorlichting over AMANI
  • Fundraising grote fondsen
  • Fundraising particulieren
  • Organisatie donatiebijeenkomsten
  • Communicatie met AMANI Tanzania.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Wilma Goppel (voorzitter)

Wilma (19schermafbeelding-2016-11-16-om-20-11-0845) kon via haar studie Niet-westerse sociologie haar wens om in de ontwikkelingssamenwerking actief te zijn verwezenlijken: allereerst in Senegal en vervolgens bij het UNFPA- regionale kantoor aldaar. Sindsdien heeft zij bij dit bevolkingsfonds van de V.N. gewerkt in New York, Tanzania en Dakar. Met als belangrijkste taak: regeringen helpen bij het opzetten, financieren en begeleiden van bevolkingsprogramma’s zoals volkstellingen, family-planning en seksuele voorlichting. Van 1995-1997 bevorderde zij als beleidsmedewerker van de Indonesische regering (BKKBN) de Zuid-Zuid samenwerking tussen een aantal Afrikaanse landen en Indonesië op het gebied van bevolkingsvraagstukken. Vanuit Brussel leidde een door de EEG gesteund programma voor seksuele gezondheid zorg voor jongeren in zeven minst bedeelde landen van Zuid-Oost Azië. Sinds haar pensionering in 2005 is Wilma als vrijwilliger actief binnen en buiten Nederland. Door zes jaar Tanzania is zij maar al te bekend met de noodzaak en context van het werk van Amani.

 

John Vaneman (secretaris)

schermafbeelding-2016-11-16-om-20-11-17John (1957) is organisatiesocioloog en werkzaam als directeur-bestuurder van MEE Drenthe, een stichting die mensen met een beperking ondersteunt. Voor 2007 heeft hij 26 jaar bij de Rijksoverheid gewerkt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat als beleidsmedewerker, Rijkshoofdinspecteur bij de toenmalige Rijksverkeersinspectie, organisatieadviseur en interim-manager bij Rijkswaterstaat, en Hoofd Handhaving bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie (Agentschap Telecom). Ook was hij hoofd inspecteur bij de Arbeidsinspectie en adjunct regiodirecteur Noord bij de VROM-inspectie. John is lid van verschillende Raden van Commissarissen. John heeft inmiddels een viertal keer Tanzania bezocht, waarbij hij de laatste keer uitgebreid op bezoek is geweest bij Amani. In zijn vrije tijd is John actief als saxofonist, fanatiek motorrijder en organisator van diverse culturele activiteiten in zijn woonplaats Tinallinge. John is getrouwd met Christien van der Wel en heeft twee zonen van resp. 35 en 29 jaar oud.

 

Alex Smidts (penningmeester)

schermafbeelding-2016-11-16-om-20-11-28Alex (1951), civiel ir., is vanaf 1979 medewerker geweest van Raad-gevend Ingenieursbureau DHV, waar hij zeer uiteenlopende functies heeft vervuld: projectmanager Rural en Urban Development Buitenland, Laadauditor, Interface- en Contractmanager van Infra- structurele projecten Nederland, directievertegenwoordiger VGM, Kwaliteit en Auditing BV, strategisch adviseur. Zijn werkterrein lag, behalve in Europa, ook in het Midden Oosten, Azië en Afrika (onder andere vier jaar in Tanzania). Naast zijn rol als vader van Walter en Ingeborg, en echtgenoot van Aleid (overleden in 2011), is Alex altijd zeer actief geweest in het verenigingswerk, hetzij op het gebied van de kerk, sport, onderwijs, Rotary, of van professionele organisaties, zoals KIVI-NIRIA, en de Kwaliteitskring kwaliteitsmanagers Ingenieursbureaus. Alex’ affiniteit met Amani en het helpen van minder bedeelde jeugd komt voort uit zijn Tanzaniaanse ervaringen toen hij voor DHV vier jaar aan de uitvoering van een waterproject gewerkt heeft.

 

Paul van Koppen (bestuurslid evenementen)

schermafbeelding-2016-11-16-om-20-11-37Paul (1959), ir. civiele techniek, werkte na zijn studie bij ingenieurs-bureau’s (IWACO, Haskoning), waar hij opklom tot directeur buitenland. Hij woonde in deze periode in totaal zes jaar in Indonesië. Van 2003-2007 was Paul directeur-bestuurder van IRC International Water and Sanitation Centre in Del . Sinds 2007 is Paul werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van programma-management, beleid en strategie en (persoonlijke) ontwikkeling in de context van internationale samenwerking, met name drinkwatervoorziening en sanitatie. Paul modereert en faciliteert regelmatig strategische workshops en vergaderingen. Paul is ook actief als trainer en coach voor jonge professionals die in het kader van het Young Experts Programme (YEP) van MinBuZa uitgezonden worden naar het buitenland. Hij is nu bestuurslid bij Water for Life en bij WASTE, een stichting voor sanitatie in ontwikkelingslanden. Daarvoor heeft hij ook andere (internationale) bestuurlijke rollen gehad. Het contact met Amani stamt van een bezoek met een oud-collega aan het centrum in Moshi.

 

Jan-Peter Stolte (bestuurslid social media)

schermafbeelding-2016-11-16-om-20-11-44Mijn naam is Jan-Peter Stolte, 47 jaar en ben algemeen bestuurslid van de stichting Vrienden van Amani Nederland. In mijn dagelijks leven ben ik echtgenoot van een prachtige vrouw en vader van twee (bijna) volwassen kinderen. Na mijn opleiding tot maatschappelijk werker heb ik mij in de afgelopen 25 jaar binnen verschillende functies ingezet voor de inclusie (meedoen mogelijk maken) van mensen met een verstandelijke) beperking. Een aantal jaren geleden heb ik mijn ‘master social work’ behaald en ben ik gaan werken als beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Ede én als parttime docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. In beide functies ben ik nu dus actief voor en met jeugd en jongeren! Ik vind het een eer om als bestuurslid een bijdrage te mogen en kunnen leveren aan Amani Children’s Home in Tanzania want: wie één kind redt, redt een hele wereld! En dat is nu precies wat men daar in Tanzania doet!