+31 613388071 Tjarda van Starkenborghweg 16, 9954 TS, Tinallinge

Ons beleidsplan

In het beleidsplan van onze stichting geven we inzicht in de manier waarop wij als ANBI-stichting ons werk uitvoeren om onze doelstelling te bereiken. Het plan is meerjarig en wordt voortschrijdend aangepast aan de actualiteit. Het bevat informatie over het werk dat wij doen, de manier waarop wij geld werven en het beheer en besteding van de middelen.

Beleidsplan 2019-2020