Word vrijwilliger voor Amani

abduli-starters

Ook u kunt een steentje bijdragen aan onze doelstellingen door als vrijwilliger op Amani te gaan werken of een bijdrage te leveren aan onze activiteiten.

De kernactiviteit van de stichting is fondsenwerving voor Amani Centre for Street Children. Alle activiteiten staan in dit teken, en alle middelen worden doorgeleid naar Amani. We streven naar generieke donaties, en in voorkomende gevallen verzamelen we ook geld ten behoeve van specifieke projecten of voorzieningen waar Amani apart middelen voor zoekt. Dit kan ook aan de orde zijn als we willen aansluiten bij specifieke thema’s die in Nederland in de belangstelling staan (b.v. thema’s rond derdewereldproblematiek, armoedebestrijding, ondersteuning sport- en vrije tijdsvoorzieningen) en waar we op willen aansluiten om projecten die passen bij deze specifieke thema’s financieel te ondersteunen.

De hoogste prioriteit is het tot stand brengen van vaste periodieke donaties door fondsen, bedrijven en particulieren. Daarmee ontstaat meer zekerheid voor Amani met betrekking tot de te verwachten inkomsten. Op thematische basis kunnen eveneens eenmalige giften aan de orde zijn.

Onze stichting benadert voor donaties o.a.:

  • Nationale fondsen voor goede doelen incl. loterijen
  • Regionale en lokale fondsen
  • Bedrijven, instellingen en instanties
  • Particulieren

Neem contact met ons op als u bereid bent ons te helpen!