+31 613388071 Tjarda van Starkenborghweg 16, 9954 TS, Tinallinge

Jaarverslag 2019 is vastgesteld en goedgekeurd

Tijdens de vergadering van dinsdag 3 maart jl. hebben we als bestuur de concept jaarrekening van 2019 vastgesteld. We zijn blij en trots dat er in 2019 ruim € 65.000 is opgehaald ten behoeve van het straatkinderen werk in Tanzania. De jaarrekening is afgelopen maand gecontroleerd en akkoord bevonden. Beide documenten zijn hier te bekijken: […]

Read More »

Verslag bezoek Wilma Goppel aan Amani

Het bezoek aan de Amani activiteiten in Tanzania eerder dit jaar, werkte als een eye-opener, ondanks dat ik al veel over Amani gehoord en gelezen had. Het opvang tehuis in Moshi, waar wel 65 kinderen momenteel onderdak vinden, is ruim opgezet en voorzien van alle basic faciliteiten nodig om jongeren tussen 8 en 15 jaar […]

Read More »

Donatie MEMKWA – Opleidingsprogramma

Afgelopen maand hebben we € 14.353 euro overgemaakt naar Amani in Tanzania ten behoeve van het opleidingsprogramma MEMKWA. Met dit door de Tanzaniaanse overheid goedgekeurde  programma kunnen kinderen die jarenlang school hebben gemist, ​​versneld studeren en worden ze voorbereid op het formele onderwijssysteem. Het MEMKWA programma heeft vier niveaus en studenten worden in een klas geplaatst […]

Read More »

ANBI Status (opnieuw) aangevraagd

De Stichting Vrienden van Amani Straatkinderen Tanzania is begin dit jaar door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende’ instelling. Echter, recent kregen we het bericht dat de statuten en het beleidsplan toch nog niet voldoen aan alle richtlijnen. Deze zullen moeten worden aangepast. Formeel is de status dus ingetrokken. Een nieuwe aanvraag is ingediend en […]

Read More »

Amani Children’s Home wint Africa NGO Leadership Award 2016!

Tijdens de tweedaagse ‘Africa Leadership Conference’ op het eiland Mauritius heeft Dr. Juliette Biao Koudenoukpo, Africa Regional Director, UNEP van de Unites Nations, namens Amani de prijs in ontvangst genomen. Aan deze conferentie hebben meer dan 100 internationale business leiders en CEO’s deelgenomen. Dr. R. L. Bhatia, oprichter van de World CSR Day en voorzitter van de […]

Read More »

Oprichtingsakte gepasseerd!

In oktober 2016 is bij notariskantoor Pot & Koekoek in Ermelo de oprichtingsakte van onze stichting gepasseerd. Vanaf nu is er officieel een Vrienden van Amani Nederland! Onze kersverse penningmeester Alex Smidts ondertekent onze statuten, in bijzijn van Hesther, zaakgelastigde van Notaris Pot & Koekoek, en fotografe/kersverse voorzitter.

Read More »