Beleidsplan 2023-2025 vastgesteld

Het bestuur van de stichting heeft het nieuwe beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan wordt inzicht gegeven in de manier waarop de stichting haar werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan is meerjarig en wordt voortschrijdend aangepast aan de actualiteit. Het bevat informatie over het werk dat de stichting doet, de manier waarop geld wordt geworven en het beheer en besteding van de middelen.

Jaarverslag 2021

Als bestuur hebben we het Jaarverslag 2021 inclusief het financieel verslag vastgesteld. We zijn blij met het behaalde resultaat. De controle is uitgevoerd door Daniel Renger van Renger Finance. Het controle verslag is hier te bekijken.

Omdat wij de ANBI status hebben worden wij door de Belastingdienst verplicht om onze gegevens te publiceren met onderstaand formulier.

Jaarverslag 2020

Het zal niemand verbazen dat 2020 ook voor ons als een zeer bijzonder jaar de boeken in zal gaan. Een jaar om nooit meer te vergeten. De gevolgen van het Corona virus op de gehele wereld samenleving zijn enorm. Wij merken dat in Nederland, maar dat staat in geen verhouding tot de impact die Corona had en nog heeft in ontwikkelingslanden zoals in Tanzania, waar Amani actief is. De epidemie werd een jaar lang door de regering officieel ontkend: er mocht niet over gepubliceerd worden, zelfs niet in de medische statistieken.

In ons Jaarverslag leest u hoe ondanks deze crisis het werk in Tanzania door is kunnen gaan en hoe wij als Vrienden van Amani daar aan bij hebben kunnen dragen!

Omdat wij de ANBI status hebben worden wij door de Belastingdienst verplicht om onze gegevens te publiceren met onderstaand formulier.

Online Live Event FOA NL!

Zoals we u al eerder hebben aangekondigd organiseren we aanstaande zondag 16 mei 2021 ons eerste online live event!

In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over het programma en de link waarmee u kunt inloggen.

Vanaf 16.55 uur staat bent u van harte welkom via onderstaande Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/91666824910?pwd=am1pWDBKcldvTytZYThOUkJ6bFV0UT09

Meeting ID: 916 6682 4910

Passcode: 467851

Programma:

  • Welkom
  • Korte introductie Stichting Vrienden van Amani Nederland door de voorzitter Wilma Goppel
  • Introductie Amani Tanzania door de directeur van Amani Meindert Schaap 
  • Video Impressie van Amani Children’s Home in Moshi
  • Ontwikkelingen van de laatste 10 jaar en de bereikte resultaten door de directeur van Amani Meindert Schaap 
  • Voorstellen van de bestuursleden van Vrienden van Amani Nederland
  • Q&A met Meindert Schaap over de huidige situatie in Tanzania
  • Video Impessie van de kinderen van Amani

U bent van harte uitgenodigd!

Met groet,

Bestuur Stichting Vrienden van Amani Nederland

Amani Concert Lente 2021

Onze Vrienden van Amani UK hebben recent een prachtig concert door Hannah Smither and Robin Ward georganiseerd. We willen jullie dit niet onthouden.

In mei zullen we als vrienden van Amani Nederland ons eerste Online Live Evenement organiseren! U wordt daar via onze nieuwsbrief binnenkort over geïnformeerd!

Doneren kan natuurlijk altijd!

http://www.amanikids.org/donate​ (Wereldwijd)

Of via onze eigen site: Doneer!

Beleidsplan 2021-2022

In dit beleidsplan wordt inzicht gegeven in de manier waarop de stichting haar werk wil uitvoeren om haar doelstelling te bereiken. Het plan is meerjarig, bouwt voort op het eerste beleidsplan uit 2016 en wordt voortschrijdend aangepast aan de actualiteit. Het bevat informatie over het werk dat de stichting doet, de manier waarop geld wordt geworven en het beheer en besteding van de middelen.

Het werk vindt plaats onder de naam Stichting Vrienden van Amani Straatkinderen Tanzania (hierna te noemen: Vrienden van Amani Nederland). Deze naam is bewust gekozen. AMANI betekent VREDE in het Swahili, de landstaal in Tanzania. In het woord “vrede” komen veel doelen samen die we nastreven in het belang van straatkinderen in Tanzania: veiligheid, geen misbruik en geweld, goede opvang en verzorging en veilig en beschut kunnen werken aan een perspectief voor een vreedzaam leven. Er zijn in Tanzania meerdere organisaties, o.a. in Morogoro, die zich bekommeren om straatkinderen en kinderen met een beperking, die ook de naam AMANI gebruiken. En dat is niet voor niets!

Jaarverslag 2019 is vastgesteld en goedgekeurd

Tijdens de vergadering van dinsdag 3 maart jl. hebben we als bestuur de concept jaarrekening van 2019 vastgesteld. We zijn blij en trots dat er in 2019 ruim € 65.000 is opgehaald ten behoeve van het straatkinderen werk in Tanzania.

De jaarrekening is afgelopen maand gecontroleerd en akkoord bevonden. Beide documenten zijn hier te bekijken:

  1. Jaarrekening 2019
  2. Bevindingen controle boekhouding 2019 door Daniel Renger