Jaarverslag 2019 is vastgesteld en goedgekeurd

Tijdens de vergadering van dinsdag 3 maart jl. hebben we als bestuur de concept jaarrekening van 2019 vastgesteld. We zijn blij en trots dat er in 2019 ruim € 65.000 is opgehaald ten behoeve van het straatkinderen werk in Tanzania.

De jaarrekening is afgelopen maand gecontroleerd en akkoord bevonden. Beide documenten zijn hier te bekijken:

  1. Jaarrekening 2019
  2. Bevindingen controle boekhouding 2019 door Daniel Renger