Financieel jaarverslag 2018 vastgesteld

Het bestuur van Vrienden van Amani Nederland heeft in haar vergadering van 14 april 2019 het financieel jaarverslag over het boekjaar 2018 vastgesteld. In het jaar 2018 is totaal € 17.827,- overgemaakt naar Amani Tanzania!

Het volledige verslag is hier te bekijken.