Donatie MEMKWA – Opleidingsprogramma

Afgelopen maand hebben we € 14.353 euro overgemaakt naar Amani in Tanzania ten behoeve van het opleidingsprogramma MEMKWA. Met dit door de Tanzaniaanse overheid goedgekeurde  programma kunnen kinderen die jarenlang school hebben gemist, ​​versneld studeren en worden ze voorbereid op het formele onderwijssysteem. Het MEMKWA programma heeft vier niveaus en studenten worden in een klas geplaatst op basis van hun individuele vaardigheden en behoeften, niet op basis van hun leeftijd. Vanwege de versnelde aard van dit programma kunnen de kinderen in slechts drie tot vier jaar het basisonderwijs afronden.

Dankzij de donatie van Stichting de Koning, Imperial Investments en vele andere donoren wordt dit programma mogelijk gemaakt en vergroot dit de kansen van vele straatkinderen in Tanzania!

Met Vriendelijke Groet,

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Amani Straatkinderen Tanzania,