ANBI status verleend!

De belastingdienst heeft met terugwerkende kracht onze ANBI status verleend. Uw giften zijn hiermee weer volledig aftrekbaar.