ANBI Status (opnieuw) aangevraagd

anbiDe Stichting Vrienden van Amani Straatkinderen Tanzania is begin dit jaar door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende’ instelling. Echter, recent kregen we het bericht dat de statuten en het beleidsplan toch nog niet voldoen aan alle richtlijnen. Deze zullen moeten worden aangepast. Formeel is de status dus ingetrokken. Een nieuwe aanvraag is ingediend en naar verwachting zal deze in augustus 2017 weer worden afgegeven. Deze zal dan met terugwerkende kracht geldig zijn.